A strange serenity 10
2012년 09월 23일
A strange serenity 6
2012년 09월 23일

A strange serenity 7 _Oil on canvas _53x40cm _2012

A strange serenity 7 _Oil on canvas _53x40cm _2012