A strange serenity 6
2012년 09월 23일
A strange serenity 3
2012년 09월 23일

A strange serenity 5 _Oil on canvas _65x45cm _2012

A strange serenity 5 _Oil on canvas _65x45cm _2012