A strange serenity 15
2012년 09월 23일

A strange serenity 16 _Oil on canvas _60x60cm _2012

A strange serenity 16 _Oil on canvas _60x60cm _2012