A strange serenity 16
2012년 09월 23일
A strange serenity 14
2012년 09월 23일

A strange serenity 15 _Oil on canvas _65x53cm _2012

A strange serenity 15 _Oil on canvas _65x53cm _2012