A strange serenity 15
2012년 09월 23일
A strange serenity 11
2012년 09월 23일

A strange serenity 14 _Oil on canvas _116.8x91cm _2012

A strange serenity 14 _Oil on canvas _116.8x91cm _2012