A strange serenity 14
2012년 09월 23일
A strange serenity 10
2012년 09월 23일

A strange serenity 11 _Oil on canvas _116. 8x91cm _2012

A strange serenity 11 _Oil on canvas _116. 8x91cm _2012