A strange serenity 2
2012년 09월 23일

A strange serenity 1 _53x53cm _Oil on canvas _2012

A strange serenity 1 _53x53cm _Oil on canvas _2012